Anlæggelse af bump på Tuborg Havnepark

Ejerforeningen har modtaget nedenstående fra Claus Biilmann fra Carlsberg Ejendomme vedrørende anlæggelse af bump på Tuborg Havnepark:

I perioden fra mandag den 20. april til torsdag den 30. april er det planlagt at etablere 3 bump på Tuborg Havnepark.
Først hæves de chaussestensbelagte vandrender og når cementen er hærdet, udføres asfaltopbygningen mellem renderne i 2 halvdele pr. bump. Der vil således være mulighed for at passere bumpene med bil under udførelsen.
De enkelte dage, hvor asfalten udlægges, må der påregnes ventetid på op til en halv times tid, for at asfalt kan opnå tilstrækkelig tørhedsgrad. Dage med asfaltarbejde vil blive varslet ved opslag på skilte og det kan på disse dage anbefales at parkere på pladser uden for (vest for) asfaltarbejdet.

Denne plan kan muligvis blive forskudt afhængig af vejrforholdene.

Oprettet: 27. april 2009.