Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Ejendomsadministrationen varetages af DATEA A/S. Kontaktpersoner hos DATEA er:

Ejendomsservice

Viceværtfunktioner er pr. 1. januar 2013 overtaget af DEAS. Telefonnumre kan ses her.

Elevatorstop

Hvis elevatoren i opgangen ikke fungerer, kan der rettes henvendelse til følgende tlf. nr.:
Servicevagten, tlf.: 4453 7100

Navneskilte

Formular til bestilling af navneskilte til dørtelefon, postkasse og entredør findes her.

Affaldshåndtering

Regler og vejledning for håndtering af husholdningsaffald og storskrald finder du her.

Saltning og grusning

I tilfælde af isglatte fortove foretages saltning og grusning af grundejerforeningen og ikke af vores vicevært.

Revideret: 25. september 2012.