Svanemølle-og Nordhavnsområdet

Selv om Svanemølleområdet og Nordhavnen ikke er en del af Tuborg Syd, er det af stor betydning for beboerne i Tuborg Syd og specielt i Tuborg Havnepark, hvad der sker i området. Denne del af ejerforeningens hjemmeside er tænkt som en samling links til planerne for området.

De fleste planer er - ikke overraskende - udarbejdet af Københavns Kommune. Belært af erfaringen skal man derfor nok se med en vis skepsis på muligheden for deres realisering. Således er det sidste nye, at et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har besluttet en genforhandling af kommuneplanen, idet man ønsker at fokusere på eksisterende byudviklingsområder, f.eks. Ørestaden, fremfor at iværksætte nye projekter. Hvad dette får af betydning for Nordhavnsplanerne, må tiden vise.

Badeanlæg i Svanemøllebugten

Københavns Kommune har vedtaget et lokalplanforslag "Svanemøllestranden", som giver mulighed for at etablere et badested i Svanemøllebugten. Den vedtagne lokalplan kan findes her . Hvis man går en tur langs kysten kan man se, at planen allerede er ved at blive realiseret.

Tidligere forslag til etablering af badeanlæg i Svanemøllebugten kan ses her. Ved at benytte linket "Læs resultatet af skitseforslaget" kan ses skitser af de forskellige forslag til et badeanlæg.

Planer for Nordhavnen

Københavns Kommunes overordnede plan for Nordhavnen kan ses her. De mere detaljerede planer kan ses her.

Trafikplaner

Trafikplanerne for området, specielt etableringen af en Nordhavnstunnel, vil få stor betydning for området. Nedenfor findes en samling links til Købehavn Kommunes forslag til planer for området.

Emne Dato
Nordhavnsvej - Offentlig Høring 2008
Kort over Nordhavnsvej med havnetunnel 2008
Nordhavnsvej og havnetunnel - introduktion 2008
Overordnet plan over Nordhavnsvej 21/1-2009
Havnetunnnel - Resume af indledende undersøgelser 2005

Revideret: 2. februar 2009.